ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА

Планира ли Вашата организация дейности около Зелената седмица на ЕС през 2019 г.?  Сега са отворени покани за представяне на предложения за работни срещи, сесии и други съпътстващи събития. Изданието на Зелената седмица на ЕС през 2019 г. ще се съсредоточи върху прилагането на екологичните политики. Тя ще се опита да отговори на въпроси като: колко са важни екологичните закони, как те могат да бъдат правилно приведени в действие на национално равнище и каква е ролята на ЕС във всичко това?

Зелената седмица на ЕС 2019 ще се проведе в периода 13-17 май 2019 г. в Брюксел.
Организациите сега могат да предложат работни срещи, сесии или други мероприятия. Те трябва да се проведат между 13 април - 9 юни 2019 г.
Регистрирайте Вашето събитие и изтеглете указанията
Ползи за вашата организация:
Вашето събитие се популяризира на уебсайта на Зелената седмица на ЕС.
Може също така да популяризирате Вашето събитие с помощта на марката Green Week и други рекламни материали.
Може да научите повече за други партньорски събития чрез онлайн инструмент за търсене.
За повече информация ТУК: